E-sklep a prawa autorskie

Prowadzenie sklepu internetowego polega nie tylko na realizacji transakcji, o które proszą klienci, ale także, może przede wszystkim, dbanie o wizualną stronę sklepu. Jego wygląd, sposób prezentacji produktów, artykułów jest niezwykle ważny, bowiem im bardziej atrakcyjnie dla klienta, tym większa pewność, że go nasz towar zainteresuje. Aby strona była atrakcyjna, trzeba opatrzyć ją w jak najładniejsze, czytelniejsze, adekwatniejsze zdjęcia. Ale powstaje pytanie: jakich zdjęć można używać do ilustrowania strony e-sklepu? Czy mogą to być zdjęcia znalezione na innych stronach internetowych?
Internet to nieskończone źródło informacji, tekstów, zdjęć i filmów. Należy jednak pamiętać, że większość, jeśli nie wszystkie, są chronione z mocy prawa. W Polsce są to przepisy określane mianem praw autorskich. Prawo autorskie określa, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Opis samego produktu, który zawiera wyłącznie dane techniczne, bez zdjęć, rysunków technicznych, nie będzie traktowany jako twórczość podlegająca prawom autorskim. Co innego, kiedy opis będzie dość subiektywny, opatrzony zdjęciami lub rysunkiem produktu. Wówczas może mieć miejsce ochrona praw autorskich. Jednak sam suchy opis techniczny jest niewystarczający, mało atrakcyjny. Dlatego często przy oferowanych produktach opisy są o wiele bogatszy, zawierają bowiem kilka sugestii lub dodatkowych informacji zachęcających do zakupu. Trzeba pamiętać, że z ochrony wynikającej z praw autorskich mają prawo korzystać instrukcje obsługi, rysunki techniczne, cenniki, szkice, modele i wiele innych przejawów twórczości, a sam katalog tychże twórczości jest otwarty.
Ale skąd wiadomo czy dany wytwór objęty jest ochroną praw autorskich? O tym decyduje konkretna sytuacja. Należy więc za każdym razem ocenić, czy dany twór ma indywidualny i oryginalny charakter. Zazwyczaj przyjmuje się, że im szersza swoboda doboru elementów, tym czytelniejsze są znamiona oryginalności. Ważne jest także to, że utwór nie musi być nigdzie zgłaszany jako twór z zastrzeżonymi prawami. Nie musi także mieć znaczka, noty „copyright” czyli litery C w kółeczku.
A zatem co należy zrobić, aby móc skorzystać z danego wytworu z poszanowaniem przepisów dotyczących praw autorskich? Przede wszystkim należy uzyskać zgodę od autora lub osoby/ podmiotu dysponującego prawami do danego tworu. Dotyczy to wszystkich tworów, w tym zdjęć, opisów, szkiców i innych. W praktyce jest to dość trudne, bowiem kontakt z autorem lub podmiotem posiadającym prawa dla danego tworu bywają trudne. A przecież sklep internetowy musi zamieścić opie danego przedmiotu, bo kupujący musi mieć wiedzę na temat kupowanego produktu. Zatem sprzedawca może zamieścić dane wyłącznie techniczne, jednak nie można skopiować całej specyfikacji technicznej od producenta, w tym tabel czy szkiców. Zatem opis produktu powinien zawierać dane techniczne, jednak powinien też zawierać elementy oryginalne. Trzeba pamiętać, że bez zgody autora nie można nic publikować, kopiować, powielać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *